Как да постигнем мечтите си

Как да постигнем мечтите си

Джон Кехоу е достатъчно известен у нас, автор на прословутата книга „Подсъзнанието може всичко”, която показва колко мощни са възможностите на човешкия мозък, дори и да не го вярваме и да не се замисляме над това.

Той е живял три години в уединение в горите на канадската провинция Британска Колубмия и разсъждавал над дейността на мозъка.
Начините за активизация на безграничните мозъчни ресурси, разработени от Кехоу в конкретна програма, могат да променят живота ви към добро, да го изпълнят с радост и успехи.

Самата книга е написана през 1978 г., а след това той започва обучения и семинари. Само 2 години по-късно неговите лекции вече се ползват с колосален успех по цял свят.

Вижте някои от неговите постулати. Напълно е възможно те да ви подтикнат да продължите по пътя, който ще ви открие щастието.

1. Вашият мозък прилича на градина, за която можете да се грижите, а можете и да я изоставите на бурените. Вие сте градинарят и можете да развивате своята градина или да я оставите да пустее. Но знайте – вие ще трябва да опитате плодовете на своя труд или на собственото си бездействие.

2. Вашите мисли са много по-силни, отколкото предполагате, а всеки мислен образ става реална сила, способна да повлияе върху живота ви.

3. Подсъзнанието изобилства с нови идеи, решения, отговори. Не се ограничавайте сами. Открийте тази съкровищница и вземете оттам всичко най-динамично, оригинално и пълно с живот. Всички тези идеи и решения съществуват вече у вас, в този момент.

4. Именно мозъкът създава окръжаващата ви действителност. Вие можете да се съгласите или да не се съгласите с това. Вие можете да осъзнавате това и да заставите мозъка си да работи за себе си или да оставите всичко на самотек, позволявайки на мозъка ви да работи така, че постоянно да ви преследват неуспехи. Но действителността, в която вие живеете, винаги ще се създава от вашия мозък.

5. Само желанието не стига, за да постигнем успех. Няма смисъл да се надяваме, че нещо ще се промени. Не е достатъчно да работим напрегнато, даже по 12-15 часа в денонощие. За да успеем да направим крачка напред, е необходимо – и това е едно сериозно усилие, да изменим начина си на мислене.

6. Вътрешният свят на човека не е безжизнена купчина тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява на тази система и й въздейства. Искате или не, но докато размишлявате, вие през цялото време създавате собствената си реалност.

7. Единичната мисъл няма голяма сила, но ако я повтаряме многократно, можем да я концентрираме и да я насочим, да увеличим силата й. Колкото по-голям е броят на повторенията, толкова по-голяма сила и способност за изразяване получава мисълта.

8. Слабите и разпръснати мисли са слаби и разпръснати сили. Силните и концентрирани мисли са силни и концентрирани сили.

9. Мозъкът е холограма, която отразява холографската Вселена. Ние живеем едновременно в два свята, в две реалности – вътрешната реалност на нашите мисли, чувства и гледни точки, и външната реалност, където съществуват хора, места, вещи и събития. И тъй като не сме в състояние да разделим тези два свята, ние позволяваме на видимия Външен свят да господства в нашия живот, давайки на Вътрешния само ролята на „отгледало”, което отразява случващото се с нас. Нашият вътрешен свят е много чувствителен и само реагирайки на външните въздействия, ние не можем да осъзнаем каква сила притежаваме.

По една жестока ирония човек започва да променя реалността, в която съществува, именно в онзи ден, час и минута, когато престане непрекъснато да й реагира.