Как да подобрим комуникативните си умения

Как да подобрим комуникативните си умения

Има ситуации, в които усещаме, че нещо в комуникативните ни умения куца. Долавяме, макар и само интуитивно, че събеседниците ни ни превъзхождат, а ние, въпреки желанието си, не сме на тяхното ниво. Психолозите твърдят, че има начини да подобрим комуникативните си качества. Достатъчно е да се придържаве към няколко правила, а те не са толкова трудни.

Излагайте мислите си отчетливо и убедително

Когато стане дума за отчетливост, специалистите твърдят, че вашата мисъл трябва ясно и точно да отговаря на няколко свързани въпроса: кой, какво, къде, кога, как и защо. В службата, когато вие правите запитване или отговаряте на въпрос, пробвайте да следвате този съвет.

Вместо да кажете: „Друг път някой ми е помагал в такава ситуация“ направо кажете „Стоянов, би ли дошъл след 5 минути при мен? Трябва да ми помогнеш преместим едно бюро“. Обърнете внимание, че втората фраза отговаря на въпросите: Кой? Стоянов. Какво? Да ми помогнеш. Как? Да преместим едно бюро. Кога? След 5 минути. Къде? При мен. Защо? Трябват двама души.

Избягвайте употребата на двусмислени или неопределени фрази и изрази, като „предполагам“, „мисля“, „от този вид“, около“, „някой“, „примерно“, „знаеш, че“, „подобно“. Например: „Основното, предполагам, е да спрем за малко и да помислим, трябва да преосмислим някои неща в тази ситуация“. По-добре е да кажете: „Не се съмнявам, че сме длъжни да преосмислим незабавно плановете си“.

Неясните послания оставят у околните съмнения, че вие на практика не знаете какво точно искате. Постарайте се също така да не претоварвате речта се с изрази от рода на „много“, „действително“, „абсолютно“, „екстра“, „супер“, „окончателно“, „напълно“ и т.н. Свръхупотребата на тези изрази прави мисълта ви излишно сложна и неразбираема.

Не претоварвайте речта си със сложни думи

Излишното използване на малко познати думи често се явява опасен признак за лоша комуникация. Дългите и сложни думи може и да ви придават важност, но те са в състояние да замъглят смисъла на вашето послание.

Избягвайте жаргона

На много професии е свойствена специализирана терминология. Жаргонът наистина може да ви помогне да изразите мисълта си по-накратко. Въпреки това трябва да избягвате жаргона и техническите професионални термини в случай, че не сте уверен, че те са понятни за обкръжаващите. В противен случай хората може да ви разберат погрешно или да се почувстват неудобно, не на място.

Обръщайте се към хората по име

По-добро ще бъде общуването ви с колегите, ако знаете имената на всички и нещо по-важно – обръщате се към тях по име. Безличната молба от рода на „Можеш ли да ми копираш това?“ не предполага добро сътрудничество. Разбира се, дали ще използвате само името, или ще се обърнете по фамилия, зависи с кого точно общувате и какви са отношенията ви с този човек. Така или иначе, трябва да знаете имената – никога не е излишно.

Бъдете вежливи и почтителни

Да бъдете вежливи, е много важно, но това не означава да бъдете раболепни или надути. Злоупотребата с такива изрази като „господине“, „госпожо“, „с ваше позволение“, „ако разрешите“ и т. н. в един момент може да прозвучи оскърбително. Истинската вежливост облекчава общуването с хората. Фалшивата вежливост заставя хората да мислят, че вие се надсмивате над тях, искате да ги манипулирате или да им се харесате, за да получите одобрение.