Как да бъда щастлива с него?

Как да бъда щастлива с него?

Вероятно много жени си задават този въпрос и в същото време са наясно, че универсална рецепта за щастие няма. Все пак в резултат на много наблюдения години наред психолози и специалисти по семейните отношения са формулирали няколко прости правила, които, ако се следват, гарантират устойчива и продължителна връзка. За какво точно става дума обобщава руският психолог Ирина Соловьова.

Колко е важна за двамата ценността на семейството

С други думи: колко е силно желанието да се създаде семейство и да се съхрани бракът. Защото любовта сама по себе си не предполага желание и готовност за встъпване в брак, още повече че в днешно време има различни формати на съвместен живот.

Специалистите са единодушни, че желанието за семейство трябва да съзрее като плод, т.е. да се препира партньорът или да му се вменяват ценности, е безполезно. Принудителните бракове – примерно при бременност или поради някакви финансови зависимости, рядко са удачни, сочат статистиките.

Изначално сходство

Изначалното сходство между партньорите е много важно. Колкото повече са сходствата, толкова е по-лесно за една двойка да е заедно. Различията са рисков фактор, бомба със закъснител в отношенията, която може да избухне всеки момент.

И тук става въпрос за сходство и съвпадение не на външни обстоятелства (социален статус, материално благосъстояние), а личностни особености: интелект и ерудиция, представи за това какво е добро и какво лошо, чувство за хумор и т.н. Важното е на партньорите да им е интересно да говорят заедно и дори заедно да помълчат.

Готовност за договаряне с партньора

Спецалистите са единодушни: абсолютно съвпадение между един мъж и една жена не може да има дори само заради факта, че единият е мъж, а другият партньор в двойката – жена. И има нещо, което е по-важно дори от съвпадението: желанието за договаряне при несъвпадение в мненията.

Това желание, естествено, трябва да е взаимно, иначе се получава игра на една врата. Днес има и много международни бракове, когато партньорите са от различни държави, с различна култура, говорят на различни езици. Ако обаче партньорите се уважават един друг и имат желание да се договорят, всякакви трудности са преодолими.

Общи планове за бъдещето

Важно е сходството и съвпадението не само в настоящето, но и в бъдещето. Не само да се гледа в едно направление, но и да се върви по това направление. Ако всеки поеме в своето направление, съюзът ще се разпадне.

Кръг на позитива и кръг на негатива

В отношенията възникват омагьосани кръгове: «Щом ти така с мен, аз така с теб». Действие на единия предизвиква ответното действие на другия, а то – отново реакция на първия и т.н. Това може да е т.нар. кръг на позитива: обмен на подаръци, грижа, приятни изненади.

Важното в отношенията е този кръг на позитива да се поддържа и да се разширява: т.е. в отговор на доброта на партньора ние отговаряме с доброта, а той – с още по-голяма. Така обменът на позитив нараства, скрепява се съюзът и се увеличава удовлетвореността в брака.

В същото време неволно възникващите кръгове на негатива трябва да се съкращават. Ако партньорът ни е причинил болка, не трябва да му отвръщаме със същото, да му отмъщаваме. Това не възстановява справедливостта, а разрушава отношенията. Да се оставя без внимание причинената болка, разбира се, не трябва. Но правилно е с нея да се справим, без да се опитваме да търсим компенсация.

Бихме могли да споделим чувствата си в откровен разговор, да обясним на партньора, че с действията или думите си ни е наранил. Може да му поискаме той самият да компенсира с нещо болката: да ни изненада приятно за уикенда, да ни заведе на ресторант, да ни направи отпускащ масаж, да ни предложи вълнуващ секс.

Отмъстителността в случая може да доведе до удовлетворение в настоящия момент, но разрушава общото бъдеще.