Денят на Черно море

Денят на Черно море

Обичате ли морето? Харесва ли ви да почивате край брега на Черно море – единственото, до което България се докосва? Пазите ли мидичките, събрани на пясъка или пък прекрасните спомени от някой самотен див плаж?

Е, значи вие сте сред хората, на които трябва да кажем, че днес е Международният ден на Черно море (International Black Sea Day). Датата е избрана, защото на този ден през 1996 г. шестте черноморски държави – България, Румъния, Турция, Грузия и Украйна, са подписали Стратегическия план за възстановяване и опазване на Черно море. Този план е разработен след провеждането на подробни изследвания на морската среда, които показват, че нейната жизнеспособност значително се е влошила в сравнение с предишните 3 десетилетия.

Основната идея на този ден е да се привлече вниманието на международната общност към огромните вреди, които нанасят на морето прекомерният риболов, замърсяването и глобалното затопляне.

На 31 октомври в страните, участвали в подписването на този документ, се провеждат акции, посветени на проблемите на Черно море и на запазването на неговите уникални екосистеми – конференции, кръгли маси и изложби, конкурси и викторини и др. Организатори и участници са водещи експерти, специалисти от университетите и научно-изследователските институти, ученици и студенти. Те трябва да покажат на обществеността как трябва да се опазва морето и едновременно с това да съдействат за възпитаване на екологична култура на населението…

Имаме ли шанс да съхраним нашето море по-чисто, да накараме правителствата да вземат сериозни мерки за опазването му? Как да научим децата как да бъдат внимателни към околната среда? Всичко това е свързано с Международния ден на Черно море.

А сега помислете – когато ходите на плаж, хвърляте ли отпадъците си в пясъка или в предназначените за това кошчета? Прибирате ли след себе си отпадъците, ако били на бивак на плажа на Паша дере, да речем? Задавате ли въпрос на отговорните за това институции къде се вливат отпадните води – директно в морето или през пречиствателни станции?

Денят на Черно море е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, които трябва да се грижат за чистотата му.

Малко факти за Черно море

Най-дълбоката част на Черно море е 2210 метра, а средната – около 1240 м.
По своята форма Черно море е близо до овал, изтеглен от запад на изток с дължина около 1150 км. От север на юг морето се простира на 580 км.
Черно море мие бреговете на Русия, Украйна, Румъния, България, Турция и Грузия.
В Черно море се вливат големите реки – Дунав, Днепър, Днестър.
Растителният свят на Черно море съдържа 270 вида многоклетъчни зелени, кафяви и червени дънни водорасли. Фитопланктонът е около 600 вида.
Черно море е обитавано от повече от 2500 вида животни.