Даден ни е особен дар – да избираме и да сме отговорни за действията си

Даден ни е особен дар – да избираме и да сме отговорни за действията сиНа санскритски карма означава действие. Съдба, участ, карма, предопределение – каквото и име да му дадем, това е законът на справедливостта, който задава от коя раса сме, какво физическо тяло имаме, умствените ни качества и емоциите. На всеки се е случвало в детството и юношеството да мечтае за „невъзможни“ неща, които на пръв поглед от реална гледна точка са изглеждали невъзможни на възрастните. Защото реалните възможности на човека в даден момент изглеждат ограничени дори невъзможни.

На пръв поглед изглежда, че наистина не можем да избегнем и да се освободим от някои основни дадености като раса или физика. Но ние можем да работим над самоусъвършенстването си, като съобразяваме и им се подчиняваме в сегашния си живот.

Особеният дар, който ни е даден, е да действаме по начин, който ние си изберем, като поемаме и отговорността за нашите действия. От друга страна, свободата на избора, който ни се дава, не е особено голяма, тъй като с раждането си попадаме в семейство с определен социален статут и с определени генни предразположения. И колкото повече зависимости имаме в живота си като семейна и социална среда, определена храна, зависимости като наркотици, удоволствия и др., толкова свободната ни воля е по-малка, а и оттам намалява възможността да променим съдбата си.

Възниква въпросът можем ли наистина да променим живота си, така че да се чувстваме щастливи и свободни? Как изглежда това на езика на кармата? Кога можем да се освободим? И какво да направим, за да се освободим от кармичните връзки, които определят нашата съдба. За да си отговорим на тези въпроси, трябва да разгледаме видовете карма.

В будистките традиции целта на техниките за освобождаване и духовна практика е наречена Нирвана. Буквалното й значение е: „където вятърът на кармата не духа“. Иначе казано, единственият начин да постигнем духовен прогрес е да се събудим за едно ниво на съзнание отвъд влиянието на кармата, отвъд плановете на илюзията. И от всички значения на кармата разбираме, че за да се отървем от нея, трябва да се издигнем над нея.

Буда означава човек, който е буден (тук ще отворя една скоба за това, че много думи и корени на санскритски са сходни с думи в българския език, но това е друга тема за обсъждане). За нас ще е много полезно да осъзнаем кармичните модели, с които трябва да се разплащаме в този живот. Това знание ще ни позволи да се застанем лице в лице с нашата карма, съдба, да я разберем с благосклонност, кураж и сила на духа.

Древната индуска традиция стига до голяма дълбочина в анализа на кармичния закон, разделяйки типовете карма на три групи:

Пралабд карма се нарича съдбата, с която трябва да се срещнем в този живот и да я изплатим.Този основен модел на съдбата се счита за неподлежащ на промяна. Това са нещата, с които трябва да се срещнем и да се разплатим в сегашното прераждане. Ако човек подходи към живота си по-духовно, ако има подкрепата на духовен учител или просто с Божията милост е възможно конкретната тежка карма да бъде намалена и пробождането с меч да се превърне в леко убождане.

Крийамал карма (бъдеща карма) е тази, която създаваме в този живот, и с резултатите на която ше се срещнем в бъдещо прераждане. Първоначалната причина за суровата и строга дисциплина при някои религиозни пътища е чрез контрол върху поведението да се помогне на пътника, тръгнал по своя път, да се въздържа от създаването на нова карма, която би попречила на бъдещия му духовен растеж. Освен практикуването на такива дисциплини за избягването на нова карма, може да помогне въздържането от крайни желания и обвързаности, като заедно с това се култивира съответен духовен и необвързващ подход към всичко наоколо – в дома, семейството, работата. Това, разбира се, е много трудно и в повечето духовни учения е абсолютно непостижимо без помощта на медитация.

Синчат карма, задържана карма (карма в резерв). Тази карма е натрупана в миналото, но не ни въздейства в сегашното прераждане. В течение на един живот не е възможно да се срещнем с всички последствия от нашите минали действия. Това би се случило някога в бъдещето, освен ако някой съвършен учител не ни помогне да се освободим от част от това бреме.

Един особено популярен на Запад духовен учител – Мехер Баба, казва: „Като плътно тяло вие се раждате отново и отново, докато осъзнаете вашето истинско Аз. Като ум и душа вие се раждате и умирате само веднъж. В този смисъл вие се прераждате, за да получите духовна опитност“.

Рождената астрологична карта може на практика разкрива модела на енергията на индивида, който се изявява на всички нива – физическо, умствено, емоционално и духовно. Тези нива съответстват на четирите елемента – огън, земя, въздух, вода. Бъдещата и задържаната карма не фигурират в астрологичната карта. В нея се вижда само кармата, с която ще се срещнем в този живот.

Нашият подход към изживяването е критичният фактор. Как ще постъпим при трудна ситуация, при тежки изживявания и непреодолими моменти – ще страдаме и ще проклинаме съдбата, или ще потърсим причината, поради която съдбата ни изпраща тези уроци? Ще имаме ли силата да осъзнаем какво имаме да учим? Рождената астрологична карта представя моделите на мисленето ни, миналите условия и душевни впечатления. Тя дава картина на нашето сегашно съществуване като следствие на онова, което сме мислили и правили в миналото.
Автор: Деметра