Архангеловден – празник на победата над злото

Архангеловден - празник на победата над злото

На 8 ноември православната църква почита архангел Михаил и воденото от него небесно войнство от ангелски сили. Съботният ден срещу Архангеловден е една от трите задушници в годината – Архангелова задушница, в която почитаме починалите си близки и сродници и с вяра и надежда в Бога. Подаваме милостиня и се молим Съдията да спаси душите им, когато дойде Денят на всеобщото възкресение и Последния съд.

Според народните вярвания, ангелите са красиви и светли духове, обитатели на небесата заедно с Господ, със светлите и праведни души. Често отвъдния свят се описва като дървото на света. Веднъж Света Богородица сънувала необикновено дърво, растящо на остров сред морето. То било със златен ствол, сребърни клони и листа от скъпоценни камъни. Един мъдър стар игумен разтълкувал този сън така: „Дървото е сам Господ, клоните са неговите ангели, а листата – всички души на починалите православни”.

Съществува поверие, че душите на децата до 8 години се превръщат в ангели. Фолклористите често са записвали разкази на хора, които твърдят това. Например, на възрастна жена се присънила Света Богородица, която отвежда починалото й внуче и призовава близките да не плачат за него, защото то вече е ангелче.

Народът си представя ангелите като много красиви създания, оттам идва и изразът „прекрасен като ангел”. По сведения на видния български етнограф Димитър Маринов, хората в края на ХІХ в. са описвали ангелите като младежи, облечени в бели роби с позлата, с дълги до раменете руси коси. Те се славят със своята музикалност и с неземните си гласове и пеейки, възхваляват Господа. Оттук идват изразите ангелски песни, ангелски глас, даже ангелогласен – за изключителни певци като българския светия Йоан Кукузел, живял на границата между ХІІІ-ХІV в.

Според народните представи, част от ангелите са слуги на Бог и непрекъснато се тълпят край него. Той ги изпраща на най-различни места да изпълняват заповедите му. Най-високопоставени са седемте архангели (старшите ангели).

Сред тях се откроява архангел Михаил – предводител на ангелското воинство и повелител на мъртвите души, както и архангел Гавриил – Божият вестител, който съобщил на Богородица благата вест, че ще роди Спасителя.

В една легенда се разказва, че някога Господ Бог и дяволът били съратници и решили да разделят света – Господ взел небето, а дяволът – земята, като при това поискал да му се издаде документ за сключения договор. След известно време дяволът започнал да подлага на мъчения на земята не само грешниците, но и праведните. Разбрал Господ, че е сгрешил и поискал да разтрогне договора и да отнеме от сатаната властта. Прати ангел, който трябвало чрез хитрост да получи договора. Ангелът се преобразил на човек, успял да спечели доверието на дявола и да намери договора, мушнал го в пазвата си и полетял към небето. Дяволът литнал подире му и го стигнал до самите порти на небесните селения. Не успял да хване ангела, но с ноктите си откъснал част от стъпалото му. Слязъл обратно засрамен, изгубил властта си и станал враг на Бога. А при вида на ранения крак на своя слуга Господ го благословил: „Ще направя всички хора подобни на теб, за да не се срамуваш!” Оттогава стъпалата на хората имат свод.

Ангелите живеят не само на небето, те са навсякъде около нас. Колкото хора има на земята, толкова са и ангелите. Разпространено е вярването, че при раждането на всеки човек Господ му изпраща ангел да бди над него, да го пази от беди и да го напътства. Това е неговият ангел пазител. Водачът на демоните също изпраща по един дявол, който да му причинява мъка и да погуби душата му.

Така през целия живот на човек двете сили водят битка за душата му – ангелът е до дясното му рамо и го призовава да твори добро, а дяволът отляво все го подтиква към грях и безчестие. Затова за хората, които лесно се поддават на изкушения, се казва, че им е слаб ангелът. Ако вършим добро, ангелът се радва, ако се поддадем на злото – той тъгува и плаче.

На този ден празнуват Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Мила, Милко, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радина, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Руси, Серафим и производните им.