Международният ден на щастието идва от Бутан

Международният ден на щастието идва от БутанПрез 2012 г. ООН обяви 20 март за Международен ден на щастието (International Day of Happiness), за да подкрепи идеята, че стремежът към щастие е общо чувство за всички хора на планетата. Според учредителите, празникът трябва да покаже, че всъщност точно щастието е една от основните цели на човечеството, независимо от катаклизмите, трусовете в икономиката, бедността… Затова от ООН призовават всички страни да направят усилие за повишаване на благосъстоянието на всеки човек.

Учредявайки Международния ден на щастието, ООН обръща внимание на световната общественост, че икономическото развитие трябва да е балансирано, равноправно и всеобхватно. Ако подобен модел на развитие се осъществи, като резултат може да се постигне устойчив икономически ръст в различните страни и намаляване на мизерията, в която живеят много хора. ООН твърди, че за постигане на глобално състояние на щастие на планетата трябва да бъде подкрепен икономическият ръст чрез социални и екологични програми.

Интересно е, че инициативата за учредяване на Международен ден на щастието идва от малката, планинска и икономически слабо развита държава Бутан. Смята се, че жителите на кралство Бутан са едни от най-щастливите хора на света, истински шампиони по коефициента на Gross National Happiness Index (Брутен национален индекс на щастието). Чрез този коефициент се измерва националното благосъстояние на щастието.
Самото понятие коефициент на Брутното национално щастие е въведено и поддържано от четвъртия крал на Бутан и става едно от понятията в неофициалната държавна философия в страната.

За отразяване благосъстоянието на хората и състоянието на околната среда в различните страни по света, през юли 2006 г. е въведен Международен индекс на щастието (Happy Planet Index). Това „явление” се изучава от философията, етиката, психологията и от богословието.

Физиолозите изследват щастието в тясна връзка с така наречените „хормони на щастието” – ендорфините, серотонина и допамина. В продължение на хилядолетия темата за щастието дава огромен простор за творчество на поети, художници, музиканти и артисти. Но всеки човек, изпитвайки радост и скръб, надежда и съмнения, върви по пътя си, очаквайки да срещне своето щастие…

Къде сме ние?
Българите са едни от най-нещастните граждани на Европа, става ясно от данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани от в. „Соар”. Най-доволни от живота си (а дали най-щастливи?) са хората от Скандинавските страни – Дания, Швеция, Финландия. Те са дали самооценка за задоволството си от живота 8 от 10 максимум. В тази част на списъка следват Исландия, Норвегия, Холандия и Австрия.

При минимална оценка 0 българите са посочили 4,8. Преди нас (тоест малко по-доволни) са сърбите, гърците, унгарците и португалците.