5 изследвания, които трябва да знае всеки родител

5 изследвания, които трябва да знае всеки родител

Правилно ли възпитаваме децата си? Трябва ли да проявяваме строгост към тях? Как трябва да се занимаваме с детето и трябва ли да го караме да си ляга рано, ако ние самите сме „сови”? Psychologies.ru предлага няколко авторитетни изследвания, полезни за всеки родител.

Факт е, че мами и тактковци, искащи да знаят правилно ли възпитават децата си, затъват в тонове литература, написана както от професионални педагози, така и от хора с широк профил, непрофесионалисти. Общата беда на повечето от тези книги е опирането на старозаветни педагогически принципи, а не на съвременните изследвания.

Затова предлагаме 5 научни публикации, в които психолозите потвърждават или напротив – опровергават, някои представи за възпитанието на детето.

Да си добър родител, е полезно

Изследване, проведено през 2013 г., показва, че родители, които отделят на децата си много време, обичат да разговарят често с тях, се усещат много по-щастливи, отколкото майките и татковците, които живеят, отдадени само на своите собствени удоволствия и които се сещат за децата си само в рекламните паузи между тв предаванията.

«Колкото повече грижи и внимание хората даряват на другите, толкова повече щастие изпитват те самите и виждат смисъл в живота си – особено когато става дума за децата”, твърдят авторите на изследването, социални психолози. От тази гледна точка колкото родителите влагат повече в благополучието на своите деца, токова щастие повече те получават.

Строгите родители нанасят вреда на детето си

Дори в САЩ, където грубото общуване с децата лесно може да се превърне в предмет на съдебно дирене, около 90 на сто от родителите поне веднъж са „строявали” децата си с помощта на насмешка, подигравка или дори насилие. Строгата дисциплина обаче не е полезна за децата, твърдят учените.

Изследване, в което взели участие 967 американски семейства, показало, че суровата дисциплина може да даде лоши плодове в бъдеще. Ако вие крещите на 13-годишното дете, заставяйки го да учи уроците си и да не се мотае по улиците, то може и да ви послуша.

В близките години обаче има голяма вероятност същото това дете да се превърне в бунтар, при това доста по-голям в сравнение с детето на онези родители, които не са били толкова строги и не са налагали желязна дисциплина.

«Представата, че суровата дисциплина по никакъв начин няма да се отрази на по-нататъшния живот на детето е невярна. Често родителите считат, че детето ще им прости строгостта, когато порасне и разбере, че те са били сурови от любов към него. В действителност обаче никаква любов на родителите не спасява поведението на детето от последствията на тяхната вербална дисциплина”, заключават авторите на изследването.

Стриктният дневен режим влияе на умственото развитие на детето

Да се отправя детето да спи, дори когато то не иска и не му се спи, не е прищявка на строгия родител, а жизнена необходимост: правилният график влияе на нормалното развитие на мозъка на детето. Психолози са изследвали 11 000 деца на възраст от 3 до 7 г. и са открили влиянието на дневния режим върху формирането на когнитивните функции на мозъка.

Тези деца, на които като 3-годишни родителите са разрешавали да скачат из стаята до полунощ, по правило се отличават със забележимо по-лоши способности за четене, аритметика и дори базови навици за движение. Тази закономерност се наблюдава независимо от пола на детето.

Изследователите отбелязват, че 3-годишната възраст е особено критична за правилното развитие на мозъка и съветват колкото може по-рано детето да се приучи на определен дневен график. Изследването е публикувано в Journal of Epidemiology & Community Health, 2013.

Пейте с детето – това е най-добрият начин за установяване на добър контакт

Децата обичат, когато мама и тати пеят на глас заедно с тях. Както изясняват психолозите, това е нещо повече от обикновена забава – момичетата и момчетата, чиито родители обичат да пеят, се чувстват по-щастливи и усещат по-тясна връзка със своите родители.

Освен това хоровото пеене помага за приучване на детето към домашна работа. Не е излишно да припомним, че ритмичните колективни действия – пеене, танци и други подобни, лежат в основата на много ритуали, чиято цел е сближаване на група хора.

Такъв род обреди се срещат не само у народите, намиращи се на доисторически стадий на развитие, но и в съвременните общества – да си спомним хорово изпълнение на химна, прието на тържествени събития, пише Journal of Family Issues, 2014.

Отстранявайки детето от бащата, майката вреди на своята психика

Допитване сред 180 жени с деца до 5 години показва, че наличието на депресия при тях е тясно свързано с отношението им към участието на мъжа в процеса на възпитание на детето. Жените, които се стараят да внушат на детето идеята „само мама ще се погрижи за теб” изпитват депресия по-често.

Майки, които осъзнават, че бащите са също толкова пълноценни участници в процеса на възпитанието на детето и то трябва да ги слуша и да ги обича не по-малко от своята майка, по правило не страдат от депресия и имат значително по-ниско ниво на стрес.

С идеята „мама ще се погрижи” често се асоциира и желанието за саможертва на майката в името на детето: жените подсъзнателно си забраняват да живеят свой собствен живот и „обедняват” отношенията си със съпруга, което разрушава хармонията в семейството и предизвиква повишено ниво на стрес.

Така че грижата за детето е полезна не само за него, но и за вашата психика, само ако тази грижа се разпределя между родителите. Ако вие започнете да се определяте като единствената жертва в името на детското добро, нищо положително не ви очаква, пише Journal of Child and Family Studies, 2013.