Facebook „остарява“

Facebook „остарява“Типичният ползвател на Facebook отдавна не е подрастващият, нито студентът. Аудиторията на най-голямата в света социална мрежа постепенно остарява, като в същото време младежта се ориентира към нови мрежи. Facebook предсказуемо се оказва най-популярната мрежа сред американците на солидна възраст. Резултатите от анкета, проведена от изследователската компания Pew Research сред 2000 жители на САЩ над 18 г., сочат, че активни акаунти във Facebook имат 56 на сто от американските ползватели над 65 г. и 31 на сто американци на тази възраст. За последната година делът на жителите на САЩ, ползващи Facebook, практически не се е изменил, както и не са се изменили показателите по отделните дамографски групи. Популярността на Facebook значително се увеличава само сред най-възрастните ползватели на интернет. При конкурентите на Facebook обаче нещата стоят по различен начин.
„Всички други социални мрежи, които сме изследвали, демонстрират значителен ръст за 2014 г. в сравнение с 2013-а. Instagram не само е увеличил ползвателите си с 9 на сто, но и бележи ръст във всяка демографска група“, се казва в изследването.
Социалната мрежа за обмен на професионални контакти LinkedIn продължава да набира популярност в тези демографски групи, които още отначало съставят голяма част от нейните ползватели – висококвалифицирани специалисти и хора с висше образование. В същото време популярността на Twitter и Pinterest расте у много групи американци.
Въпреки застаряващака си аудитория обаче, Facebook не страда от недостиг на трафик. По данни на Pew 70% от американците влизат в тази мрежа всеки ден, а 45 на сто – по няколко пъти на ден.
Facebook губи популярност само сред най-младите ползватели на интернет – подрастващите. Съгласно изследване, проведено от аналитичната компания Frank N. Magid Associates, през 2014 г. делът на американските тийнейджъри от 13 до 17 г., които активно ползват Facebook, е 88 на сто. Година по-рано този дял е 94%, а през 2012 г. — 95%.
Подрастващите харесват Twitter, защото там има по-малко възрастни, по-малко родители и по-малко сложност. Разбира се, децата не закриват акаунтите си във Facebook, но провеждат там значително по-малко време, отколкото в Twitter, Instagram или Tumblr, казва изследователят от Pew Research Аманда Ленхарт.
Снимка: източник