5000 езика изчезват през 2015 г.

5000 езика изчезват през 2015 г.Американски учени предсказват, че 5000 от общо 6000 езика на Земята ще изчезнат през 2015 г. За това пише The Wall Street Journal.
Според учените това е обусловено от обективни обстоятелства: по-малките групи са подложени на въздействието на големите съобщества, с времето приемат тяхната култура и език. При това обаче някои малки, но в същото време напреднали общества, например японското, съхраняват езика си.
Изследователите са уверени, че подобни процеси са произтичали в цялата история на човечеството. А сега в качеството си на катализатор влиза и процесът на глобализация.