Vision Zero или как Швеция направи пътищата си безопасни

Vision Zero или как Швеция направи пътищата си безопасниШвеция уверено върви към нулев показател на смъртността за пътни произшествия за една година. Това е невероятно постижение, като се има предвид, че през 70-те години е отбелязан пик на смъртността по пътищата. През 1997 г. в Швеция приемат план за нулева смъртност «Vision Zero» и от 2000 г. вече е отчетено двойно намаляване на смъртността на деца по пътищата. В сравнение с 1970 г., когато в ПТП за загинали 38 деца на възраст до 7 години, през 2012 г. на пътя е загинало само едно дете в тази възрастова група. По данни на Европейската комисия, днес смъртността при ПТП в Швеция е 3 души на 100 000 население в сравнение с 5,5 страните на Евросъюца и 11,4 в САЩ.

Как постигат това шведите?
Не с крайни наказателни мерки, а на първо място – със създаване на технически условия за спазване на правилата, казват от службата за сигурност на пътното движение. Основен принцип на тази концепция е, че никой не трябва да загине или да бъде сериозно наранен в резултат от пътни злополуки, а пътните транспортни системи трябва да съответстват на тази директива.
Швеция прави мащабен ремонт на пътищата, като отделя първостепенно внимание на сигурността за сметка на скоростта и възможните други критерии. Към това се отнася създаването на пътища от вида „2+1”, с две платна за движение в една посока и една в обратната, като едно от платната променя направлението си в зависимост от натовареността на трафика. По данни на The Economist, само през първите 10 години изпълнението на програмата „Vision Zero” това разположение на платната е предотвратило смъртта на около 145 души.

За пешеходците
Освен това в страната са създадени 12 600 пешеходни прелези, оборудвани с мостове, мигащи светофари и изкуствени неравности за превозните средства. Благодарение на тези мерки смъртността на пешеходци по улиците е намаляла два пъти за 5 години. Въведена е снижена допустима скорост в градовете и в местата, където се събират много хора, а също така са поставени ограждения за защита на велосипедистите от движещите се превозни средства. Увеличено е и наказанието за шофиране след употреба на алкохол.

У нас
Възможно ли е приложението на шведския модел в България? У нас през 2011 година е приета национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в периода 2011-2020 г. Тя отчита всички проблеми, като започнем от липсата на дисциплина у шофьорите и стигнем до лошата пътна инфраструктура, както и необходимостта да се възпитава правилно поведение на пътя още от детска възраст. Предвидени са и промени в нормативната уредба, които да подпомогнат положителните промени. Да се надяваме, че ще скоро видим и реални резултати, за да кажем, че поне малко сме догонили шведите…