Как се появява на бял свят изразът О.К

Как се появява на бял свят изразът О.КПриема се, че именно на 23 март 1839 г. за първи път е използват изразът О.К. – днес изключително популярното „о’кей“. Според някои сведения в бостънския вестник „Morning Post“ изразът се е получил като на шега от съкращаване на неправилно написаното „all korrect“. Но нюйорските демократи твърдят, че именно те са създали ОК, като дали наименованието на своя клуб The Democratic OK Club (ОК — съкратено от Old Kinderhook, местенцето, където се е родил тогавашният президент на САЩ Мартин ван Бурен). И някъде след месец, сякаш да подкрепи тази версия, в нюйорски вестник съкращението се появява в неговото днешно значение: „Не мислите ли, че всичко е О.К.?“. В името на справедливостта трябва да кажем, че е имало много версии за появата на този израз.

Включили се и гърците, тъй като „ola kala“ означава „всичко е добре“, и потомците на латините, които пък писали „omnia correcta“, и финландците, които понякога казвали „oikea“ – „правилно“. Привлечени като първосъздатели били и френските моряци, които употребявали фразата „aux quais“, което няма нишо общо с правилността и коректността, защото просто означава „към кея“.

Намесили се и хаитяните, които твърдели, че пристанището „Aux Cayes“ е прочуто с отличния си ром. Даже германците не останали встрани – по време на гражданската война в Америка германците поставяли под заповедите съкращението О.К., което би могло да означава „Oberkommando“ (Главно командване).

Най-ревностните изследователи пък решили, че изразът се е появил на бял свят благодарение на неграмотността на президента Андрю Джаксън, който пишел „oll korrekt“ въпреки всички правила. По този повод привържениците на Джаксън протестирали с друга версия, че той бил взел израза от индианците и техния любим възглас „okeh!“.

Историята мълчи само защо македонците до този момент не са посочили израза ОК като твърдение, идващо от времената на Александър Македонски…