23 април е посветен на книгите

23 април е посветен на книгите

Светът прилича на книга и този, който познава само своята страна, е прочел само първата страница, е казал Джордж Байрон.

23 април е символична дата за световната литература

Тя е повод да бъде учреден Световния ден на книгата и авторското право (World Book and Copyright Day). На тази дата през 1616 г. си отиват от този свят Мигел Сервантес, Уилиям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това е денят на раждане или смърт на много други известни автори.

Затова през 1995 г. проведената в Париж Генерална конференция на ЮНЕСКО решава в този ден да се отдаде уважение на книгите и авторите, призовавайки хората и най-вече младите, да открият удоволствието от четенето и да уважат незаменимия принос на тези, които са съдействали за социалния и културен прогрес на човечеството. Тогава се учредява Световният ден на книгите и авторското право, както и премията на ЮНЕСКО за пропаганда на идеалите за търпимост в детската и юношеската литература.

Решението е взето с цел просвещение, развитие на осъзнаването на културните традиции, като се вземе предвид и фактът, че книгите са най-силното средство за разпространение на знания и най-надеждният начин за тяхното съхранение.
Благодарение на книгите ние получаваме достъп не само до знанията, но и до идеите, духовните и морални ценности, до разбирането за красотата и творческите достижения на хората.

Като носител на информация, основа за образование и творчество, книгата дава възможност на всяка култура да разкаже за себе си, да запознае света с обичаите и традициите на различните народи.

Книгата е прозорец в света на културното многообразие, това е мост, който обединява различните цивилизации във времето и пространството. Това е и най-добрият помощник в общите усилия на човечеството да защити и да продължи да обогатява световното културно наследство.
На този ден се провеждат различни инициативи, книжни изложения и изложби.

От 2001 г. насам за този ден се определя един град, на който се присъжда званието Световна столица на книгата в продължение на една година. В комитета по избора влизат представители на ЮНЕСКО и три международни професионални книгоиздателски организации.

Присъждането на това звание е свидетелство за стремежа на градовете да съдействат за развитието на книгоиздаването и четенето, а също така и за сътрудничеството между основните партньори в тази област.

През различните години столици на книгата са били най-различни градове – Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Ню Делхи (Индия), Монреал (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буенос Айрес (Аржентина), Ереван (Армения), Бангкок (Тайланд), Порт Харкорт (Нигерия), Вроцлав (Полша) и др. За 2017 г. столица на книгата е столицата на Гвинея Конакри, а за 2018 г. – гръцката столица Атина.