6 съдбовни заблуди на човечеството

6 съдбовни заблуди на човечествотоСветът не е това, което виждаме край себе си, а това, което чувстваме. Нашият живот е пълен с вирусни програми, които живеят в съзнанието ни. Важно е колкото може по-бързо да се освободим от тях.

Обществото, възпитанието, религията и моралът изкривяват мирогледа. Вирусите в съзнанието и вътрешните бариери блокират енергетиката на човека, нарушавайки нашия канал за връзка с Вселената. Съществуват както частни вирусни програми, действащи върху отделния човек, така и глобални, които живеят в умовете на 99 на сто от хората през цялата история на човечеството. Те ни пречат да се развиваме и да вървим напред, при това по същия начин – на цялото човечество и на всеки отделен член на обществото. В този живот много изглежда съвсем не това, което е всъщност…

6 вируса в човешкото съзнание
Всички човешки заблуди са на повърхността и не е необходимо да се анализираме дълго време, за да ги видим. За да разберем, че Вселената е подредила всичко и всичко се намира в пълна хармония. Тази хармония се нарушава само в главите на хората, като формира друга реалност.

Вирус първи. Болестите са анатема за нашия свят, проклятие без край. Неизлечимите болести са божие послание, както и инструмент да се докаже всемогъществото на Бога и безграничната му воля.

А всъщност, болестите могат да бъдат победени. Светът се е потопим в лъжа и пресищане. Едни са толкова богати, че не знаят къде да дянат парите си, а други – толкова бедни, че нямат какво да ядат.

Светът става все по-контрастен и полярен. Един велик учен беше казал, че ако хората, вместо да разгарят Втората световна война, бяха изхарчили всички тези пари за добри дела, можеше да построят дом за всяко семейство. Ако фармацевтичните компании искаха да победят рака и другите тежки заболявания, те отдавна щяха да са го направили. Болестите и високата смъртност са олицетворение и следствие на човешките слабости.

Вирус втори. В нашия свят количеството на ресурсите е ограничено и не всички могат да ги ползват.
Това е абсолютна заблуда, тъй като електричеството може да бъде достъпно благодарение на вятъра, Слънцето и водата. Останалите полезни изкопаеми ресурси като петрола винаги се възобновяват, но много по-бавно, затова просто трябва да бъдат внимателно използвани. Злощастната ни планета прилича на сборище от корморани, които искат да откъснат парче от баницата, без да я поделят с никого. В идеални условия нашият свят може да бъде стабилен и всички хора могат да са богати –просто на богатите това не им трябва. Вина са всичко това носят гордостта и тщеславието. Когато всеки човек успее да ги победи в себе си, светът ще стане много по-добър.

Вирус трети. Светът – това е добро и зло.
В днешната реалност нашето съществуване представлява изкривена представа за борбата на добро и зло. Ако сме малко честни към себе си, ще разберем, че добро и зло не съществува. Има само неправилни мотиви и изкривено възприятие. По-рано не е имало понятия за добро и зло, защото всички хора са ходели с тояги и са убивали животни, за да си осигурят храна. При животните е същото – няма добри и зли животни. Всички те водят своите битки в природата, за да оцелеят.

Вирус четвърти. Нашият живот е ограничен от раждането и смъртта. След смъртта не съществува нищо.
Никой не знае какво има след смъртта, но наличието на Бог във всяка религия е потвърдено. Религиите и разделенията – това е работа на Вселената и на самия Бог. Енергийните процеси ни подсказват, че има Бог, но ние никога няма да се доближим достатъчно до него, за да узнаем неговия замисъл.

Вирус пети. За да направим живота си по-приятен, трябва много да се трудим, трябва да имаме късмет или да престъпим закона
Нека не унищожаваме мечтите си – просто трябва да изчакаме Вселената да намери начин да ни подари това, което искаме. Това е един от най-важните закони на Вселената – всички наши мисли са материални и винаги се реализират. Просто по-често мислете за това, което искате и наистина ще го получите.

Вирус шести. Чуждата любов не ме интересува
Любовта е това, което ще спаси света от всички беди и нещастия. Тя не може да ни помогне да станем равни помежду си, но може да ни помогне да се доближим до този идеал. С нейна помощ могат да бъдат победени проклятията на съвременния свят. Затова ни интересува всяка искричка любов – само чрез нея хората могат да познаят силата на това чувство и да го допуснат в душите си. Тогава светът наистина ще бъде по-добър…