За щастливия брак

За щастливия брак\“Какво е щастливият брак?\“ – попитали един мъдрец, – \“когато на мъжа му е уютно у дома, добре му е с жена му и не мечтае за свобода?\“
\“Не\“, – отвърнал мъдрецът, \“щастлив е бракът, в който двамата се чувстват уютно у дома, добре им е един с друг и са свободни.\“