Какво ни говори рожденото число в нумерологията

Какво ни говори рожденото число в нумерологията
Какво ни говори рожденото число в нумерологията

Благодарение на знанията по нумерология, днес всеки би могъл да опознае по-добре себе си и да намери призванието си, а понякога – дори и любовта на живота си. Но отначало нека разберем какво носи в себе си рождената дата.

Изчислението на рождената дата е лесно. Да предположим, че човек се е родил на 10 ноември, тоест през 11-я месец, а рождената му година е 1987. Събираме всички цифри така, че да се получи едноцифрено число:
1+0+1+1+1+9+8+7=28, 2+8=10, 1+0=1. Това е рожденото число на този човек. Това число директно влияе на характера, заедно с числото на името и числото на Съдбата.

Значението на рождените числа

1: първото число, следователно след положителните му качества се открояват храбростта, мъжеството, лидерското начало. Но на човека Единица могат да са присъщи и агресивността, инатът, силната импулсивност. При тези хора е силно развита волята, те имат творческо мислене и често се отличават със своята уникалност.

2: хората с рождено число 2 са дипломатични и имат способността да разрешават споровете, притежават дарбата да убеждават. Сред отрицателните им качества нумеролозите открояват прекомерната педантичност и перфекционизъм. Обикновено са миролюбиви, искрени, достатъчно скромни и отлично взаимодействат с хората в екип.

3: Олицетворява таланта и вдъхновението, дава на своя притежател жизнерадост и оптимизъм. Често при хората Тройки се среща егоцентризъм и неспособност да се прощава. Понякога те не довеждат работата си докрай заради липса на целеустременост или промени в настроението. Носителите на това число умеят да се изразяват по-добре от другите. Но всъщност всеки човек притежава таланти и с помощта на нумерологията може да научи какви дарби се крият в него.

4: Към положителните качества се отнасят съсредоточеността и решителността. Понякога се среща прекален консерватизъм и инат. Практични и медотични във всичко, тези хора са чувствителни и притежават добри маниери. Държат много на моралните ценности.

5: Любознателността и склонността към изследвания, новаторството са качества, отнасящи се за хората с рождено число 5. Иначе те могат да са нетърпеливи и избухливи. Но понякога именно те са първенци в класа и бързо схващат новия материал. За тях е важно да не засягат свободолюбието им.

6: Това са хора със силно развито чувство на дълг, честност и безкористност. Към отрицателните качества се отнася стремежът да господстват над другите, или обратно – апатичното желание да си седят у дома. Понякога тези противоречиви черти се сблъскват в характера на човека Шестица. Хората с това число са силно привързани към семейството, имат твърди принципи и не са равнодушни към чуждите проблеми.

7: Независими и наблюдателни, склонни към анализ и уединение, тези хора могат да бъдат и прекалено горди и подозрителни. Те блестят с развит интелект и чувство за собствено достойнство. Тъй като в известна степен са перфекционисти, те често страдат от факта, че светът не иска да живее по техния предварително съставен план.

8: Волевият характер и целеустремеността на хората с рождено число 8 се допълват от суетност и понякога от циничност. Доста често те не просто са склонни да властват над другите, но и наистина да ги потискат. В същото време те, повече от останалите, притежават разсъдливост, организирани са и са авторитет в очите на околните. Те са активни и взискателни.

9: Хората с рождено число 9 притежават положителни качества като милосърдие и състрадание, но понякога са прекалено идеалистични и религиозни. Те се раздават в много цели, импулсивни са и суетни. Тези хора притежават талант за изкуство, който могат да доведат до съвършенство, но трябва да внимават да не погубят себе си в търсенето на този идеал.

Много управници са се обръщали за помощ към нумеролозите, тъй като знанието за числата е от дълбока древност и понякога наистина може да ни помогне да открием своето житейско предназначение.