Притча за шаха и умния лекар

Притча за шаха и умния лекар
Притча за шаха и умния лекар

Един ирански шах бил толкова дебел и тромав, че това вече пречело на здравето му. Веднъж той събрал всичките си лекари и поискал да го излекуват. Каквото и да му препоръчвали, както и да се старали те, шахът продължавал да дебелее.

И един ден дошъл при него един умен лекар.
— Аз ще те излекувам, о господарю, – казал той. — Но те моля да ми дадеш три дни време, за да помисля кое лекарство ще е най-подходящото за теб.

Минали трите дни и лекарят дошъл при шаха, поклонил се доземи и рекъл:
— О господарю! Аз разгледах съдбата ти и установих, че ти остава да живееш само четиридесет дни. Ако не ми вярваш, хвърли ме в затвора и ми отмъсти.
Шахът заповядал да пратят лекаря в тъмницата, но дълбоко се замислил над думите му за близката смърт. Толкова бил притеснен, че се отказал от обичайните развлечения и удоволствия. Обзели го мъка и тревога. Започнал шахът да избягва хората. С всеки следващ ден мъката му растяла и той започнал да слабее.

Когато минали 40 дни, той заповядал да му доведат лекаря от затвора и го попитал, защо той, шахът, е все още жив.
— О господарю! — отвърнал лекарят.— Наложи се да прибягна до хитрост, за да те накарам да отслабнеш. Не можах да намеря друго полезно лекарство за теб.

И шахът щедро се отблагодарил на лекаря за неговата мъдрост.