За избора

За избора
За избора

Всеки път, когато стоите пред избор, бъдете внимателни: не избирайте това, което изглежда удобно, комфортно, ефектно, признато от обществото. Изберете това, което намира отзвук във вашето сърце. Изберете това, което бихте направили независимо от последиците.