За отражението

За отражението
За отражението

Край пътя растеше едно малко криво дърво.

Веднъж през нощта край него притича крадец. Отдалеч той видя някакъв силует, в страха си помисли, че на пътя стои полицай и хукна изплашен обратно.

Една вечер край дървото мина влюбен младеж. В далечината му се привидя строен силует и той реши, че любимата му вече го чака. Той се зарадва и тръгна по-бързо.

Веднъж край дървото мина майка с дете. Малкото момченце, уплашено от страшните приказки, които беше чувало, си помисли, че на пътя има привидение и силно заплака.

Но… дървото през цялото време си беше само дърво. Светът наоколо е само отражение на самите нас.