За истинската цена

За истинската цена
За истинската цена

В нещастията придобиваме сила; благодарение на болестите научаваме цената на здравето; сблъсквайки се със злото, започваме да ценим доброто; благодарение на претоварванията научаваме истинската ценност на отдиха.

Гръцка поговорка