Щастието не зависи от парите

Щастието не зависи от парите
Щастието не зависи от парите

Според годишния отчет на WIN/Gallup International най-щастливите хора живеят в Колумбия. В Бангладеш хранят най-големи надежди за бъдещето, а икономически оптимизъм изпитват жителите на Нигерия. Резултатите са получени по данни от анкетите на 55 040 души от 68 страни по света.

Специалистите на компанията WIN/Gallup International са анкетирали жители на различните страни по интернет или по телефона от септември до декември 2015 г. Така става ясно, че през 2015 г. хората, които се чувстват щастливи, са станали по-малко, отколкото през 2014 (66% срещу 70%). За страна на щастливите хора е призната Колумбия, където 85 на сто от хората се чувстват щастливи. На второ място по този индекс е Фиджи, на трето – Саудитска Арабия. Най-нещастни са хората в Ирак.

61 на сто от анкетираните в Нигерия вярват в подобряването на икономическата ситуация. Второ място в рейтинга по индекс на икономическия оптимизъм заема Бангладеш, а трето – Китай. Най-много хора, настроени песимистично към икономиката на страната си, живеят в Гърция. При това 45 на сто от населението на света се надява, че през 2016 г. глобалната икономическа ситуация ще се подобри, докато 22 на сто изразяват песимизъм по този повод.

Що се отнася до индекса на надеждата, той е най-висок в Бангладеш. На второ място са китайците, на трето – нигерийците. Най-нисък е индексът на надеждата в Италия.

Като цяло по света има повече оптимисти, отколкото песимисти (54% срещу 16%), а щастливите хора за значително повече от нещастните (66% на 10%).
Очакванията на българите за започващата 2016 г. пък са: 19% оптимисти, 20% песимисти, 43% неутрални и 18% затрудняващи са да отговорят.
13% у нас очакват 2016-а да бъде година на икономически подем, а 24% – на икономически трудности. 44% смятат, че ще е същата като 2015 г., а 18% даже не знаят как да отговорят.
Сред кои сте вие, приятели?