Маорите в Нова Зеландия най-доволни от живота си

Маорите в Нова Зеландия най-доволни от живота сиЗа да стигнат до този извод, учените съпоставили баланса между работата и личния живот с равнището на удовлетвореност от живота при хора от различни култури. Най-добри се оказали показателите при маорите – коренните жители на Нова Зеландия.
В изследването участват 1416 работещи възрастни хора от седем различни култури – малайзийска, китайска, италианска, испанска, френска и културите маори и пакеха (жители на Нова Зеландия от европейски произход).

Изследователите изясняват равнището на удовлетвореност на анкетираните от техния живот и оценката им за баланса работа-личен живот. При това всички участници са професионалисти и добре се справят с работата си.

Седемте култури са разделени на индивидуалистични – (пакехите и трите европейски) и колективистични (културата на маорите и двете азиатски). Според ръководителя на изследването, специалиста по мениджмънт Джарод Хаар, представителите на двата типа култури гледат по много различен начин на своето положение на работа и на семейството си: те или се смятат за независими индивиди, или усещат себе си като част от групата, членовете на която са тясно свързани помежду си.

Резултатите показват, че представителите на индивидуалистичните култури са много чувствителни към съблюдаването на баланса работа-личен живот. Ако тези хора успеят да поддържат оптимален от тяхна гледна точка баланс, те казват, че са удовлетворени от живота. В противен случай „индивидуалистите” започват да се чувстват потиснати и тревожни.
За разлика от тях, представителите на колективистичните култури са готови на тежка и многочасова работа, ако това служи на основната им цел – осигуряване на сигурността на семейството. Учените сравняват данните от анкетите на маорите и пакеха – все жители на Нова Зеландия, но представители на различни типове култури. Оказва се, че маорите, заемащи идентични длъжности с пакеха, като цяло са по-доволни от съдбата си.

Даже ако работата отнема по-голямата част от времето им, маорите смятат, че това изцяло се вмества в представите на тяхната култура да бъдат добри родители и да удовлетворяват потребностите на големите си семейства. В този наситен график те се усещат заплаха за личното си благосъстояние, отбелязват изследователите.

И така – 67 на сто от маорите и 58 на сто от пакеха смятали, че балансът между работата и личния живот е добър. При това равнището на удовлетвореност от живота се оказва по-висок от средното ри 81% маори и 59% пакеха.
Изводът на учените е, че равнището на удовлетвореност от живота във връзка с баланса между работата и личното време в голяма степен се определя от готовността на човек да се грижи не само за собственото си благополучие, но и за благополучието на близките си.

Да припомним, че според изследване на американски учени, през 2015 г. най-щастливи се чувстват жителите на Швейцария. Що се отнася до децата, най-щастливи са малките жители на Турция, Колумбия и Румъния.