За писателите и политиката

За писателите и политиката
За писателите и политиката

Писателят винаги ще бъде в опозиция на политиката, докато самата политика е в опозиция на културата.

Михаил Булгаков