Начало Здраве Психология 14 особености на психологически силните хора

14 особености на психологически силните хора

14 особености на психологически силните хора

Психологическата, интелектуалната и емоционалната сила зависят много от умението да се види реалността такава, каквато е, и от способността да се реагира „правилно“ на тази реалност, смята психологът и писател Дариус Чеканавичус, пише psychologies.ru. Тази сила се проявява в онова, което правим, както и в онова, което предпочитаме да не правим. Работата е в това реакцията ни на възникващите емоции да бъде здрава и продуктивна. Какви качества отличават психологически силните хора?

Те са самодостатъчни

У тях е ясно развито усещането за собственото „аз“. Те не са зависими от някого, не са склонни към манипулации и контрол. Те умеят сами да решават своите проблеми. Не се боят от уединението, но и не се боят от обществото на хората. Те не искат някой да ги спасява, но и сами не се опитват да спасят някого и радикално да променят другите. На тях не са им необходими другите, за да се справят със собствените си емоции, но и самите те също не прехвърлят емоциите си върху другите.

Те имат здрава самооценка

Понякога тази здрава висока самооценка се бърка с нарцисизма, комуто е свойствена лъжливата самоувереност, неуважението към другите, склонността към манипулиране, упражняване на признаци на статуса, парите, славата, властта и т.н. Психологически силният човек не завишава, но и не занижава своята самооценка. Той добре знае и приема своите силни и слаби страни. Той умее да се оценява, затова не зависи от чуждите комплименти и спокойно реагира на критиката.

Те действат активно, а не чакат пасивно

Те осъзнават, че сами са отговорни за своя живот. Ако възникнат проблеми, те преценяват всички възможни варианти за действие и вземат решение. Пасивният човек в такива ситуации обикновено усеща пренасищане със стрес и отчужденост и в резултат на това се оказва парализиран и неспособен за действие.

Онези, които са свикнали да реагират на случващото се, обикновено правят това автоматично, вместо да приемат обмислени решения. Хората, склонни към пасивност или автоматични реакции, най-често въобще не осъзнават какви решения вземат. Силните и активните хора добре разбират собствените си емоции, мисли и мотиви. Те обичат живота, независимо от предизвикателствата, които той отправя.

Те мислят рационално и живеят в настоящето

Те виждат реалността такава, каквато е, за което им помагат разумът, логиката, наблюдението и здравият смисъл. Ирационалните хора, на свой ред, дори да разсъждават логически, стигат до такива изводи, които им се струват разумни, но обективно са доста недалновидни или просто абсурдни.

Силните личности са способни да приемат реалността, без да се заблуждават и без да губят контрол над своите емоции. Те пребивават в настоящия момент, без да зациклят на миналото и без да се безпокоят безкрайно за бъдещето.

Те са емоционално грамотни и способни да се вглеждат в себе си

Силните хора добре разбират собствените си емоции. Те знаят какво чувстват, защо и какво значение имат тези преживявания в контекста на техния живот. Те избягват главоболията и бързината. Способни са да направят пауза и да обмислят всичко, което става във вътрешния им и във външния свят. Вземат решения, основавайки се на своите настоящи чувства и на реалните обстоятелства. Способни са да преодоляват стари душевни травми, за да растат и да се развиват по-нататък.

У тях е развита емпатията и способността към състрадание

Психологически силните хора добре разбират самите себе си, благодарение на което умеят да разбират и другите. Емпатията не означава непременно, че те винаги се съгласяват с другите или одобряват техните действия. Но те добре разбират, че чувстват хората, за какво мислят те и защо именно се държат така, а не иначе. Доколкото осъзнават преживяванията на другите, те винаги са готови да проявят съчувствие към онези, на които действително е зле.

Те умеят да се адаптират

Способността за адаптация е едно от най-полезните качества в живота. Те умеят бързо да се адаптират към промените и запазват хладнокръвие в неочаквани или неприятни ситуации. Доколкото неприятните неочаквани неща в живота са неизбежни, умението за адаптация дава голям заряд от увереност. Затова силните личности, макар да обмислят възможните непредсказуеми ситуации, не са толкова притеснени за това, тъй като знаят, че могат да се справят.

Те знаят какво зависи от тях и какво не и признават този факт

Силните хора знаят, че много неща не зависят от тях. Стремежът към пълен контрол по всяко време е признак на хронична тревожност и неувереност. Те добре разбират кое са способни да контролират и кое не. Преставайки съсредоточаването си върху онова, което не им е подвластно, те откриват за себе си нови възможности и стават по-щастливи.

Те са съсредоточени върху своя живот

Вместо да преживяват за нещата, които не са под техен контрол, или да строят грандиозни планове, силните личности се стараят да живеят максимално добре своя осъзнат живот. Те не играят социални игри и предпочитат да не общуват с онези, които ги практикуват. Не следват никаква идеология, не са фанатични последователи на социални, политически или философски идеи. Те не се опитват да променят всички околни по свой вкус. Те не преживяват за това какво мисли техният съсед или какво той не прави както трябва. Те не следят другите в социалните мрежи и не влизат с тях в спорове или скандали. Вместо това активно подобряват собствения си живот, започвайки със себе си и своето близко обкръжение, и не проявяват агресия към другите.

Те признават, че никой с нищо не им е длъжен

Ако искат нещо, те се чувстват длъжни сами да проявят инициатива, за да го постигнат. Те приемат факта, че животът невинаги е справедлив и стартовите условия у всеки са различни. Но от това не следва, че могат да се отнасят към другите несправедливо.

Те сготови да помогнат на другите

Фундаментално погледнато, всеки сам отговаря за своя живот. Никой не е задължен да помага на другите, ако не иска. Ние на никого не сме длъжни, както и никой не ни дължи нищо. Психологически силните хора обаче се грижат за другите и са готови да им помогнат. Тяхната помощ към другите обаче е показател за доброта, а не задължение. Те са готови да помогнат, но без да поемат отговорността за чуждото благополучие, както и не прехвърлят върху никого отговорността за собствения си живот. Те са щедри и грижовни, но не се измъчват от чувство за вина и лъжлива отговорност.

Те поддържат здрави отношения

Здравите отношения са основани на установени граници. Силните личности се отнасят към другите справедливо, т.е. обичат и уважават онези, които заслужават това, като не губят ресурси (време, пари, енергия) за „токсични“ личности и не са готови да търпят тяхното неподобаващо поведение. При това, сблъсквайки се с нездраво отношение или „токсично“ поведение, те осъзнато решават как е най-добре да реагират, вместо да се поддават на влиянието на емоциите или просто пасивно да приемат случващото се. Те периодично преосмислят своите отношения с другите и си правят определени изводи, които им помагат да поддържат установени граници.

Те не се опитват да угодят на всички

Какъвто и да сте вие, винаги ще се намери някой, който няма да ви хареса. Нима и вие можете да кажете, че всички са ви симпатични? Така и вие не можете да се харесате на всички и на всеки. Психологически силните личности не се отнасят към никого агресивно или несправедливо, но при това знаят, че непременно ще се намерят хора, които ще ги критикуват или отхвърлят и това е нормално.

Те умеят да казват „не“

Силният човек знае кога да каже „не“. Той разбира къде завършва неговата зона на емоционална отговорност и къде започва зоната на отговорност на другия. Той добре е усвоил, че най-добре е да се отговори на нарушаването на границите, агресията или несправедливото отношение с твърдо „не“. Той не изпитва във връзка с това никаква вина или срам, напротив, това му дава усещане за свобода.