Одата на радостта като символ на европейските идеали

Одата на радостта като символ на европейските идеалиОдата на радостта, написана от прочутия германски поет Фридрих Шилер през 1785 г., е символ на стремежа за братство и разбирателство между хората. „Прегърнете се, милиони!” е повтарящият се призив в творбата.
И както историята учи, едно произведение на изкуството, особено сред най-добрите световни образци, никога не остава в тесния кръг на първоначалната си идея. Нещо повече, когато се обедини с друга велика творба, тя остава в паметта на поколенията и вдъхновява човечеството.

Одата „An die Freude” първоначално е била написана за дрезденската масонска ложа по молба на приятеля на Шилер – масона Христиан Кьорнер. По-късно той променя текста й и вече сам не й придава онова значение, което е имала за него в началото. Той вижда, че еуфорията и надеждите за равенство и братство са доста далеч от реалността. В писмо до Кьорнер през 1800 г. Шилер казва: „Ти харесваш това стихотворение, но то е свързано само с момента на неговото създаване. То има стойност само за нас – но не и за света, не и като поезия.” Въпреки мнението на поета „Ода на радостта” се превръща в едно от най-известните му стихотворения.

Основните мотиви в одата – „Прегърнете се, милиони” и „Хората ще бъдат братя”, са една прекрасна утопия на Фридрих Шилер, израз на поетичния му стремеж към красотата и доброто, в името на братството между хората., озарени от извънземната светлина на изкуството. Този човешки стремеж е близък на много други творци и не малко композитори създават музика към този текст (1815 – Франц Шуберт, 1865 – Петр Чайковски).

„Одата на радостта” става обаче световно известна след включването й във финала на великата „Девета симфония” на Лудвиг ван Бетховен, написана през 1823 г.

През 1972 г. тя е избрана за официален химн на Съвета на Европа, а през 1985 г. – за химн на тогавашната Европейска общност (от 1993 г. – Европейския съюз). Аранжировката като химн на ЕС е дело на Херберт фон Караян. Като химн творбата няма текст, а само музика. На универсалния език на музиката, този химн изразява европейските идеали за свобода, мир и солидарност.