За пътя

За пътяВ нашия житейски път има само две зададени точки – раждането и смъртта. Ние сами избираме пътя, който да извървим между тях.
Луиз Хей