10 прости крачки към кариерата на мечтите ви

10 прости крачки към кариерата на мечтите ви

Погледнати отстрани, някои хора наистина летят професионално. Струва ти се, че правят главоломна кариера, при това без никакви усилия. Това обаче не е така. Истината е, че кариерната стълбица се изкачва трудно, освен в случаите, в които става някакво чудо. Но те са един на хиляда.

Според Олга Антонова, мениджър на огромен пивоварен концерн в Русия, придвижването нагоре в кариерата може да стане по-лесно, ако се спазват някои простички съвети. Тя ги обобщава в 10 стъпки.

Въпреки баналността си, ключово правило № 1 е да знаеш къде отиваш и къде искаш да бъдеш след 3 – 5 – 10 години

Доказано е от опит, че ако се пробваш едновременно в няколко направления, е възможно да не успееш в нито едно от тях. Като резултат може да се разочароваш и въобще да се откажеш от всякакви опити за кариерен растеж. А това вече означава плавно спускане по стълбата на личните перспективи.

По-ефективно е на фокус да се държи само едно направление, по което да се движим. То трябва да е ясно и точно формулирано като цел. Да си наясно какво трябва да бъдеш след 3, 5, 10 години. Да знаеш какъв опит трябва да натрупаш, за да се изкачиш по кариерната стълбица. Тогава наистина можеш да достигнеш кариерата на мечтите си.

Искай и давай съвети

Не се притеснявай като представителка на „слабия” пол да търсиш помощта на колегите си мъже. Ще се удивиш от това колко хора около теб ще се окажат „в темата”, ще ти препоръчат полезни контакти или важни стъпки по пътя. Знай обаче, че ти самата трябва да бъдеш открита и готова да помогнеш, да отвърнеш на доброто с добро и да създаваш полезни връзки с колегите си.

За да останеш на място, трябва да бягаш

Този цитат на писателя Луис Карол е особено актуален в наши дни. Технологиите се развиват с бесни темпове, все по-достъпен е огромен обем информация: някои извличат от това допълнителни конкурентни преимущества, други поради неумение да се впишат в динамиката сдават позиции.

Затова много е важно, научавайки нещо ново, да се стараеш да го интегрираш в работата си, за да не останеш „зад борда”. С практиката се усъвършенстват навици и се укрепват кариерни позиции.

Амбиции

Амбициите са нещо прекрасно, макар да битува мнение, че те са нещо наказуемо. Напротив – тъкмо изключителната активност и отговорност отличават успешната личност в кариерата. Ако искаш да извлечеш максимум позитиви от работата си, да видиш положителните резултати от своите действия и да се усещаш наистина професионалист, трябва да вземеш в свои ръце управлението на собствения си живот. А за това трябва да имаш амбиции. По-добре да рискуваш и да сгрешиш, отколкото въобще да не опиташ.

Не забравяй личния живот

Според психолозите ти самата трябва да си център на твоята вселена. Ако твой единствен приоритет е работата, подобна жизнена система едва ли може да бъде наречена стабилна. Животът на съвременния човек е съчетание от различни, но еднакво важни сфери – дом и семейство, здраве и физическа форма, лични и приятелски отношения, отдих и удоволствие, работа и кариера.

Много важно е да намериш баланса между тях. В никакъв случай не трябва да забравяш, че онова, което правиш извън офиса, прави живота ти по-ярък и ти позволява да се движиш напред.

Прави, каквото обичаш

Ако все още си в период на търсене на любимата работа, в никакъв случай не си позволявай да вършиш настоящата през пръсти и да отбиваш номера. Обичай това, което правиш сега. И продължавай да се стремиш и да преследваш желаното. Превръщането на работата в удоволствие става все по-важен елемент от бизнес стратегиите на международните компании.

Планирай хоризонталните движения

Задължително планирай хоризонталните движения. Знай, че кариерата не е обезателно непрекъснато движение нагоре, затова не зацикляй само с мисълта за движение по вертикала. Понякога да узнаеш своите най-силни страни помага простото излизане от зоната на комфорта и изпълнението на някакви наглед рутинни нови задачи. Колкото по-широко мислиш, толкова по-ясно можеш да видиш бъдещето.

Не се съмнявай в себе си

Много често се оказва така, че най-доброто решение е най-простото. Често ключът към успеха лежи на видно място. Няма нужда от дълги размишления, ако у теб са възникнали съмнения, че поставената задача е била вярно разбрана – просто уточни за какво става въпрос. Много често за размисъл се губи ценно време, което би могло да бъде похарчено за нещо по-полезно. Не се съмнявай в себе си – просто започни да действаш.

Изгради правилните комуникации

Много важно е да изградиш правилните комуникации и да можеш да ги управляваш. Голяма част от своето работно време – почти 80%, ние провеждаме в общуване – съвещания, срещи, телефонни разговори, преписки по електронната поща. Трябва да се общува и с шефовете, и с подчинените, и с колегите, и с клиентите. От това доколко правилно и красиво говориш, колко внимателно слушаш събеседника си, колко уверено отстояваш гледната си точка, зависят успешността и резултатът от твоята работа.

Стриктно следвай приоритетите си

Способността ясно и стриктно да обмисляш своите стъпки към целта е ключ към успеха. Безцелната многозадачност, когато се захващаме за всичко и веднага, никога не дава добър резултат. Преди да планираме нещо, трябва да си спомним за един много ценен принцип – на италианския икономист и социолог Вилфредо Парето: 20% усилия дават 80% резултат. Това винаги работи.