Anna.bg
За пътешествията

За пътешествията

11 април 2016
673
0
Пътешественикът живее четири живота - в първия той планира пътуването си, във втория го извършва, в третия отглежда спомените си, а в четвъртия живее като всички останали смъртни. Източна мъдрост
За пътешествията

За пътешествията

01 юли 2015
999
0
Няма смисъл да търсим мястото, където ще ни бъде добре. Има смисъл да се научим да създаваме това "добре" на всяко място.