Anna.bg
Как да отстояваме личните си граници в службата

Как да отстояваме личните си граници в службата

28 февруари 2017
1 657
0
Шефът ви повишава глас, понякога е груб, заставя ви да работите извънредно, на всичко отгоре не ви уведомява, ако отстъпи ваши поставени задачи на друг колега? Защо се нарушават личните ни граници и как бихме могли да ги