Anna.bg
Прощаването на славянката – един марш, свързан с България

Прощаването на славянката – един марш, свързан с България

09 май 2015
5 429
0
Маршът „Прощание славянки” (Прощаването на славянката) е написан от кавалерийския щабен тръбач, а по-късно известен руски военен диригент Василий Иванович Агапкин (1884-1964) в град Тамбов, най-вероятно през есента на 1912 г. в