Anna.bg
Притча за избора

Притча за избора

21 май 2015
2 828
0
Веднъж при мъдреца дошъл един от учениците му и попитал: — Кажи ми, учителю, какво е изборът? — Изборът — това е самият живот, — отвърнал мъдрецът. — Но нима ние избираме живота си? Не можем да избегнем смъртта. Най-много малко
Притча за съседите

Притча за съседите

20 май 2015
2 591
0
В едно малко градче живели в съседни къщи две семейства. Едните съпрузи постоянно се карали, обвинявали се за всички беди и непрекъснато спорели кой е крив и кой прав. Другите живели дружно, нито се карали, нито спорели. Чудела
Притча за лабиринта

Притча за лабиринта

19 май 2015
2 320
0
Веднъж учителят завел един от своите ученици в прекрасен парк в подножието на един висок хълм. Този парк бил специален – в него бил изграден сложен лабиринт с много високи стени. Лабиринтът нямал покрив, а вътрешните му преходи
Притча за загадките на сфинкса

Притча за загадките на сфинкса

17 май 2015
1 588
0
От векове наред за една египетска пирамида се носели легенди – че за да стигне човек до нея, трябва да разгадае някаква много сложна загадка. А който даде неправилен отговор – Сфинксът го тотчас го разкъсва на части. Веднъж
Притча за вкуса на плода

Притча за вкуса на плода

16 май 2015
1 626
0
Живели на един остров хора, чиито предци преди много-много години се преселили от далечния континент. Веднъж на земята им поникнало и израсло дърво с невиждани дотогава плодове. Учените мъже започнали да изследват древните
Притча за огледалото

Притча за огледалото

15 май 2015
2 368
0
Веднъж ученикът попитал учителя: „Враждебен ли е светът към човека или му помага?” Наставникът казал: „Нека да ти разкажа една притча. В древни времена един велик владетел поискал да му съградят най-красивия дворец, който
Притча за момчето и ябълковото дърво

Притча за момчето и ябълковото дърво

14 май 2015
2 724
0
Живеела в гората една дива ябълка. Тя обичала малкото момче, което всеки ден тичало при нея, събирало падналите листа и плетяло от тях венец, слагало си го като корона и играело на горски цар. Катерело се нагоре по ствола на
Притча за най-добрия мъж

Притча за най-добрия мъж

13 май 2015
7 173
0
Веднъж при мъдрия старец в селото дошла една жена и казала: — Ти преди две години ни ожени, а сега ни разведи. Не искам повече да живея с мъжа си. — Каква е причината за твоето желание? – заинтересувал се мъдрецът. Жената
За жените и бучката захар

За жените и бучката захар

12 май 2015
2 379
0
Някога, много отдавна, Бог решил да направи от глина десет мъже. Те имали различни занимания на земята - един орял земята и сеел жито, друг пасял овце и кози по ливадите, трети ловял риба от бързите планински потоци... Живели
Притча за човечността

Притча за човечността

11 май 2015
2 701
0
Разказват, че веднъж, когато асирийският цар обикалял владенията си, видял жена с две малки момчета край нея. Те седели под едно дърво и плачели. „Позор! Какъв цар съм аз, ако хората в моето царство плачат така горко”, —