Anna.bg
Мъжът до мен
26 март 2015

Четирите правила на Шехерезада правят здрава връзката с любимия

9 926
0
Четирите правила на Шехерезада правят здрава връзката с любимияКазват, че едно време живяла жена с прекрасното име Шехерезада, която оставила на всички дъщери и жени на планетата първия майсторски курс по съблазняване на царе и превръщането им в предани мъже. Този майсторски курс се наричал „Приказки от хиляда и една нощ” и бил достъпен за всяка девица, която търсела начин да завладее сърцето не на някой обикновен мъж, а на самия владетел.

За съжаление, както често се случва, най-разбираемото за човешкото око често става шифровано послание – затова приказките от 1001 нощ се превърнали от учебник в обикновена приказка. Една нощ се появи при мен душата на Шехерезада и помоли да разкажа на мъдрите жени как е успяла да разтопи сърцето на цар Шахрияр и да стане не само майка на децата му, но и любовта на живота му.

“Ще разкажа своята история, за да може всяка жена да разбере от какво се нуждае силният мъж, когато душата му изглежда жестока и безответна”, каза Шехерезада.

“Слушам и изпълнявам, о велика господарке”, - отговорих и аз.

Слушайте, мили девойки и жени истинската история на премъдрата Шехерезада.

Шехерезада била дъщеря на дъщеря на везира на цар Шахрияр, а татко й бил толкова умен, че се оженил за много мърда жена, която му родила две дъщери – Шехерезада и Дунязада.

Майката учела дъщерите си как да се държат с мъжа, за да обърнат гнева му в милост и да бъдат не просто желани, а необходими.
Когато Шехерезада станала на 14 години и разбрала, че вече е девойка, майка й я повикала в покоите си далеч от чужди уши и й казала:
“Аллах е велик и милостив и дано ти помогне да разбереш веднъж завинаги четирите правила, които жената трябва да съблюдава, ако иска да се наслаждава на щастие и благополучие.

Първото правило
Първо правило, дъще моя: играй по онези правила, които ти предлага мъжът. Иначе ще се разгневи той и ще насочи срещу теб силата си. Помни, когато срещу теб се надигне като безжалостен нож силата му – стани по-мека от масло, за да не ти навреди той. Твърдото не може да увреди мекото. Когато мъжът ти предлага игра, предложи му и ти своята игра, така че той да повярва, че това е игра. Какво запомни, момичето ми?”
-Да приемам играта, която ми предлага мъжът и да бъда мека в тази игра дотолкова, че сама да започна да играя с него моята игра.

Второто правило
„Браво, детето ми. Сега помни правило две: Винаги въодушевявай мъжа да продължи играта. Помни, докато играта продължава, той ще се нуждае от теб и ще мисли, че те обича. Кажи ми, как разбираш това правило?
- Разбрах, мамо, че докато играя с мъжа, аз ще съм му интересна и той ще ме обича. “Наистина Аллах е с теб, дъще моя. Твоята мъдрост ме кара да съм спокойна за съдбата ти.

Третото правило
А сега Третото правило, което трябва да запомниш: колкото и жесток и гневен да дойде при теб твоят мъж, освети го така, че под лъчите на слънцето в твоето сърце той да се разтопи и успокои като лъв след обилна храна.
Мъжете търсят съпротивление, за да се почувстват силни. Не давай на твоя мъж да съзре силата у теб, иначе разумът му ще помътнее и той ще реши, че си мъж. И тогава ще има бой. Слънцето в твоето сърце и мекотата на твоята душа по-бързо ще победят твоя лъв, отколкото всички армии, с които той е готов да се срази. Какво разбра, моето умно дете?”
- Разбрах, че когато мъжът идва при мен, трябва да го обичам с цялото си сърце и да приемам настроението му така, че в сърцето му да се върне покоят и умът му да се успокои.

Четвъртото правило
“Много си ми умна, Шехерезада. Да бъде с тебе милостта на Аллах” – казала майката и продължила. – „А сега Четвъртото правило, моето момиче: Когато твоят мъж реши да тръгне по свои дела – пусни го с такава вяра в себе си, сякаш го изпращаш в съседната стая. Никога не трепери за това, че ще си намери по-добра от тебе. Помни – умеещите да играят с мъжете на света са толкова малко, че можеш да ги преброиш на пръстите на едната си ръка.

Жените не си вярват, защото мислят, че мъжете се интересуват само от женското тяло, което старее и се покрива с бръчки. А всяка младичка е способна да го привлече с тялото си.

Може би, Шехерезада, тази млада девойка ще успее да привлече мъжа, но няма да може да го удържи. Защото само играта на загадки може да задържи мъжа. Когато изпращаш мъжа си уверена и загадъчна, той целия ден, докато върши делата си, ще се пита, какво още не зная за нея? Защо тя е толкова сигурна? Трябва да я разбера и да я разгадая! И така, как разбираш Четвъртото правило, Шехерезада?
- Аз изпращам своя мъж да върши делата си, вярвайки в него така, че го заставям да тича при мен и да разгадае моята тайна.
“Е, сега съм сигурна, момичето ми, че нищо на света не може да ти навреди. Аллах те пази!


Не минало много време и майката на Шехерезада умряла, а три години по-късно настъпили страшни времена.
Цар Шахрияр, като разбрал за изневярата на своята жена, заповядал всяка нощ да водят в покоите му по една девственица, удовлетворявал нуждите си, а на сутринта я убивал. Така изминали три години и хората започнали да бягат от страната, страхувайки се за живота на своите дъщери.

Един ден царят заповядал на своя везир (бащата на Шехерезада) да му заведе според обичая, едно момиче. Везирът излязъл и започнал да търси, но не намерил нито едно подходящо за брачен живот момиче и се прибрал у дома потиснат и уплашен от гнева на царя.
Шехерезада възкликнала: «Заклинам те в Аллах, о татко, заведи ме при този цар – и тогава аз или ще остана жива, или ще бъда откуп за дъщерите на всички мюсюлмани и ще ги спася от царя.”– „Заклинам те в Аллах!, – ахнал везирът, – не се подхвърляй на такава опасност!”
Но Шехерезада сказала: „Това е неизбежно!”

И тогава бащата казал на Шехерезада да се облече с най-хубавите си дрехи и я отвел при цар Шахрияр. Помнейки какво я учила майка й, Шехерезада казала на малката си сестра: „Като отида при царя, аз ще пратя да те повикат, а ти, като дойдеш и видиш, че царят е удовлетворил нуждата си с мен, кажи: „О сестричке, поговори с нас и ни разкажи нещо, за да съкратим тази дълга нощ” – и аз ще разкажа нещо, в което, по милостта на Аллах”, ще бъде нашето освобождение.

Завел везирът Шехерезада при царя, а той, като го видял, зарадвал се и попитал: „Достави ли ми това, което ми е нужно?” И везирът казал: „Да!” Посегнал Шахрияр да вземе Шехерезада, но тя заплакала и той я питал: „Какво има?”
Шехерезада казала: „О царю, аз имам малка сестра и искам да се простя с нея.” Изпратил царят да доведат Дунязада, дошла тя при сестра си, прегърнали се и седнала на пода край царското ложе. Тогава царят обладал Шехерезада, а след това започнали да беседват; и малката сестра казала на Шехерезада: „Заклинам те в Аллах, сестричке, разкажи ни нещо, за да съкратим безсънните нощни часове.”

Така Шехерезада изпълнила Първото правило, на което я учила майка й.
„С любов и желание, ако ми разреши нашият безупречен господар”, - отговорила Шехерезада, ставайки толкова учтива и мека, че царят, когото мъчело безсъние, се зарадвал много като чул тези думи и й позволил да започне разказа си.
Така Шехерезада изпълнила Второто правило, на което я учила майка й.

И Шехерезада започнала да разказва на царя приказката, която можете да намерите в приказките от „Хиляда и една нощ”. Докато разказвала, тя обичала Шахрияр с цялото си сърце, приемайки неговото настроение, така че в сърцето на царя се върнал покоят и умът му се успокоил. Така Шехерезада изпълнила Третото правило, на което я научила майка й.
Шехерезада разказвала приказки докато дошло утрото, и тя прекратила позволената й реч. А сестра й възкликнала: „О сестричке, колко е прекрасен и приятен и сладък твоят разказ!”

Но Шехерезада помнела за Четвъртото правило, което получила от майка си. Тя казала: „Това е нищо в сравнение с онова, което ще ви разкажа следващата нощ, ако бъда жива и царят ме пощади!” А царят си помислил: „Кълна се в Аллах, няма да я убия, докато не чуя края на нейния разказ!”
После царят излязъл да гледа съдебни работи, съдил и издавал присъди до вечерта. А везирът с тревога очаквал кога царят ще заповяда да обезглавят дъщеря му, но това така и не се случило. Шахрияр се прибрал в покоите си, за да се наслади на продължението на разказа на Шехерезада.

И както всички знаете, Шехерезада разказвала на царя приказки цели три години. За това време му родила три момчета. И когато след хиляда и първата нощ завършила последната приказка, тя се изправила и казала: „О царю на времето, единствен през вековете и столетията – аз съм твоя робиня, и ето вече хиляда и една нощи ти разказвам за минали герои и древни назидания. Имам ли право пред твое Величество, да изкажа едно желание?”
И царят й казал: „Пожелай и ще получиш, о Шехерезада”. Тогава тя извикала дойките и евнусите и им казала: „Доведете децата ми”. И те бързо ги довели – те били тримата й синове, единият от които ходел, другият пълзял, а третия още го кърмели.

Шехерезада ги поставила пред царя и целувайки земята, казала: О царю на времето, това са твоите синове и аз желая да ме помилваш заради тези деца. Ако ме убиеш, те ще останат без майка и няма да се намери жена, която да ги възпита добре!”
В този момент царят заплакал, прегърнал децата си и казал: „О Шехерезада, кълна се в Аллах, аз те помилвах още преди да се родят тези деца, тъй като видях, че ти си целомъдрена, чиста и благородна. Да благослови Аллах теб, твоя баща, твоята майка, твоя корен и твоите поколения. Призовавам Аллах за свидетел, че аз те освобождавам от всичко, което може да те нарани.”

Целунала Шехерезада ръцете и краката на царя, зарадвала се с огромна радост и възкликнала: „Да продължи Аллах живота ти и да увеличи твоето достойнство и твоето величие!”

Зарадвали се всички в двореца, тази радост се понесла из града, всички празнували, танцували и никой не заспал тази нощ.
А на сутринта царят бил радостен и преизпълнен с добрина. Той изпратил вест всички да се съберат пред двореца и когато дошли, наградил своя везир, бащата на Шехерезада, с великолепен кафтан и му казал: „Нека те пази Аллах за това, че ме ожени за своята благородна дъщеря, която стана причина аз да се разкая за убийството на толкова чужди дъщери. Видях, че тя е благородна, чиста, целомъдрена и непорочна, и Аллах ме дари с трима синове от нея. Хвала на Аллах за това велико благодеяние.”

Той наградил с почетни облекла всички везири, емири и велможи и заповядал градът да бъде украсен в течение на 33 дни, и всички да се хранят и пият за сметка на царската хазна.
Украсили града с великолепни украшения, каквито никога по-рано нямало, забили барабаните, засвирили флейтите и всички хора празнували. Царят раздал милостиня на бедните и нищите, и всички жители на царството го славели за щедростта му.

И така, скъпи жени, вие можете подобно на мъдрата Шехерезада да успокоите ума на силния мъж и незабелязано да станете не само негова любима, но и тази, от която той ще има нужда.
Четирите правила на Шехерезада са вашите четири състояния, мили жени.
Първото правило позволява да проявите вашата същност на момиче и да започнете Играта.
Второто правило пробужда у вас същността ви на любовница и въодушевява мъжа да продължи вашите игри.
Третото правило проявява вашата същност на Стопанка и изпълва уморения мъж с енергия, преди да се включи
Четвъртото правило, което активизира вашата същност на Кралица и вие можете да изпратите вашия любим да върши неговите мъжки дела, на лов за трофеите, които той ще принесе в краката ви, за да поиска отново да разкрие вашата тайна – а всъщност, за да продължи да играе вашата Игра.

Източник: http://www.markifraimov.ru
Коментари в Facebook
Добави коментар
Информация
За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.