Anna.bg
Любопитно
07 май 2015

Възприемаме света в зависимост от езика, на който говорим

3 055
0
Възприемаме света в зависимост от езика, на който говоримХората, които говорят два и повече езика, могат по различен начин да възприемат една и съща ситуация в зависимост от това на кой език я описват.
До такъв извод стига международен екип от учени психолози и лингвисти, които изследват билингви, които владеят немски и английски език, и хора, които говорят само на английски или само на немски език. В хода на изследването учените проследяват какви езикови конструкции използват изследваните по време на експеримента.
На участниците в експеримента показали видеоклипове, в които има някакво движение, например жена върви към автомобил, мъж кара колело към супермаркета. След това помолили участниците да опишат тези сцени.

Носителите на немски език се стремели да опишат видяното действие и неговата цел. Те казвали примерно следното: „Жената отива към своя автомобил” или „Мъжът отива с колелото си в магазина”. Носителите на английски език отбелязвали: „Жената върви” или „Мъжът кара велосипед”, без да посочват при това целта на движението.

Учените предположили, че мирогледът на немскоезичните хора е цялостен, затова те виждат цялата ситуация, докато английско говорещите хора се стремят да разгледат събитието „в едър план” и се съсредоточават само на действието. Тези различия се основават на използването на различни граматически инструменти за обозначаване на действията във времето. Английският език изисква човек да посочи, че събитието продължава, използвайки морфемата –ing:”Аз свиря (I’m playing) на пиано и не мога да вдигна телефона, „Аз свирех на пиано (I was playing), когато телефонът иззвъня. В немския език тази особеност отсъства.

Изследването на билингвите показва също така взаимна връзка между използването на граматическите конструкции от различните езици и честотата, с която те посочват целта на действието.
Учените установили също, че невербалната оценка на събитията се различава при носителите на различните езици. Изследователите показвали на участниците, които говорят само английски и само немски, видеоклипове, на които хората вървят, бягат, карат колело или шофират.

След всяка серия от три видеоматериала учените искали участниците да решат коя нееднозначна сцена (например, жена върви по алеята към паркираната кола) най-много прилича на действие с определена цел (жена влиза в сградата) или на действие без цел (жена върви по алеята).

Немскоговорящите хора по-често от тези, които говорят английски, посочвали, че нееднозначните сцени имат определена цел. Тези данни отразяват една особеност при използването на езика – германците обръщат по-голямо внимание на възможните последствия от действието, а англичаните – на самото действие.

Когато този експеримент се провежда с участието на билингви, се оказва, че те превключват на различни аспекти от ситуацията в зависимост от това, на какъв език е представена тя. Например германците, които свободно говорят и английски и живеят в Германия, се фокусират на целта на действието, както и останалите носители на немски език в родината си. В същото време малка група немско-английски билингви, изследвани във Великобритания, се съсредоточавала върху действието като останалите англоговорящи.

В друга група от немско-английски билингви учените задържали единия език във фокуса на съзнанието им, като ги помолили при гледането на видеоклиповете да броят на глас на английски или на немски език. Актуализираният по този начин език влияел на мисленето на участниците.
Когато изследователите „блокирали” английския, билингвите се държали като типични германци и казвали, че нееднозначните ситуации имат по-ясно определена цел.

Когато бил „блокиран” немския, билингвите показвали резултати, сходни с тези на англичаните, като казвали, че неопределените сцени нямат цел. Когато в средата на експеримента учените неочаквано „включвали” втория език, като казвали да се прекрати броенето, превключването от целта на действието към самото действие ставало едновременно.

Самите билингви казват, че се чувстват като различни хора, когато използват единия или другия език, и по различен начин изпитват едни и същи емоции в зависимост от това, на кой от езиците се изразяват.

При необходимост да се вземе решение, билингвите по-добре оценяват рисковете, докато обмислят ситуацията на втория научен език. Родният език докосва по-дълбоки емоции, които пречат до известна степен на вземането на балансирано решение. Когато гледа отстрани (в случая чрез втория език), човек действа по-рационално.
Коментари в Facebook
Добави коментар
Информация
За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.